کمک فنرهای گازی

قابلیت ها و مزایا

بطور کلی کمک فنرهای گازی یا منو تیوب در شرایط کاهش تعادل خودرو و به هنگام رانندگی در پیچ های تند، امکان کنترل و پایداری بیشتر خودرو را فراهم می آورند. در این نوع کمک فنر، گاز و روغن  دردو محفظه جدا ازهم قرار داشته و هر یک وظیفه خاص خود را درموقع جمع شدن و باز شدن کمک فنر ایفا می نمایند.

کمک فنرهای گازی منوتیوب در مقایسه با کمک فنر های هیدرولیکی

ورق بزنید

کمک فنرهای گازی کمک فنرهای گازی
کمک فنرهای گازی

• انتقال سریع حرارت در مقایسه با کمک فنرهای هیدرولیکی  به دلیل  تماس مستقیم با هوا ودر نتیجه عملکرد مطلوب در درجه حرارتهای بسیار بالا ؛
• حذف و جلوگیری از ایجاد کف به واسطه  فشار بالای گاز که از طریق پیستون جداکننده به روغن منتقل می گردد و در نتیجه  تضمین پایداری درنیروهای کمک فنر و نیز حفظ  عملکرد کنترل پذیری خودرو؛
• سهولت در نصب و  قابلیت نصب آن در  موقعیت افقی یا وارونه؛
 

کمک فنرهای هیدرولیکی کمک فنرهای هیدرولیکی
کمک فنرهای هیدرولیکی

- استفاده از دو لوله در طراحی کمک فنرهای هیدرولیکی (دو جداره )، فرآیند خنک سازی موثر سیال را دشوار ساخته  و در نتیجه به گرم شدن بیش از حد آن در شرایط سخت ، خواهد انجامید.

-  یکی از معایب کمک فنرهای هیدرولیکی(دو جداره )،  تشکیل کف (اثر کاویتاسیون) در مکانیزم داخلی قطعه بوده  که در شرایط دشوار کاری، هوای موجود در کمک فنر شروع به مخلوط شدن با روغن هیدرولیک نموده و در نتیجه  موجب کاستن  شدید ضریب میرایی می گردد. به عبارت دیگر در شرایط  بد جاده ای ، عملکرد کمک فنر های هیدرولیکی به شدت پایین آمده و باعث کاهش کیفیت فرمانپذیری خودرو می گردد.

- کمک فنرهای هیدرولیکی را نباید با زاویه بیش از 45 درجه نسبت به عمود نصب گردند، در غیر این صورت ممکن است هوا از طریق محفظه جبران وارد محفظه اصلی شود که این کارنیروهای میرایی را بشدت کاهش داده وعملکرد کمک فنررا تضعیف می کند.
 

اطلاعات کلیدی اطلاعات کلیدی
اطلاعات کلیدی

- هنگامی که کمک فنرهای گازی  جایگزین  کمک فنرهای هیدرولیکی می شوند، راننده ممکن است در ابتدا احساس افزایش سختی سیستم تعلیق و کاهش نرمی خودرو را داشته باشد. اما بررسی ها نشان می دهد که دوره سازگاری و انطباق کمک فنرهای گازی با دامنه حسی راننده ، بین یک و نیم تا دوهفته زمان خواهد برد و پس از این مدت هر راننده ای می تواند به مزایای غیرقابل انکار کمک فنرهای گازی پارس تعادل فراز ،اقرار نموده و در نتیجه از قابلیت های بیشتر آن (رانندگی ایمن تر) بهره مند گردد. 
- کمک فنرهای گازی تقریباً آزادی عمل و مانور پذیری بهتری را به راننده می دهند. خواه نحوه  رانندگی محتاطانه، کنشگر، پر ریسک  یا اسپرت باشد، به همین دلیل است که رانندگان اتومبیل های مسابقات حرفه ای فقط « کمک های  گازی تک جداره» را روی اتومبیل خود نصب می کنند.
 

اطلاعات کلیدی اطلاعات کلیدی
اطلاعات کلیدی

- کمک فنرهای گازی در شرایط جاده ای ناهموار و نامناسب به همان اندازه که در جاده های آسفالت خوب عمل می کند ، کارآمد هستند. بنابراین، نصب آنها بر روی خودروهای SUV نیز توصیه می شود. در مقابل کمک فنرهای هیدرولیکی( دو جداره) در جاده های ناهموار عملکرد ضعیفی از خود نشان داده و بر شاخص هایی مانند فرمانپذیری وسیله نقلیه، ورود / خروج از پیچ ، خواص ترمزگیری، افزایش احتمال لغزش در جاده خیس تاثیر گذراند.
- یکی از دلایل بالاتر بودن هزینه تولید کمک فنره های گازی تک جداره نسبت به کمک فنرهای هیدرولیکی دو جداره،  تهیه قطعات و اجزاء  با کیفیت تر چه از نظر دقت و چه از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی است.  در مقابل کمک فنرهای هیدرولیکی دو جداره با وجود تعداد قطعات بیشتر در طراحی، ساخت آنها  آسان تربوده  و از اجزاء و  قطعات با دقت کمتری تهیه شده  و  در نتیجه  هزینه کمتری را بدنبال دارند. 
 

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید